Nevíte si rady?  Volejte bezplatnou linku +420 800 220 044 (pondělí až pátek 8:0016:00)

Podpořte nás

Líbí se vám, co děláme? Podpořte nás! Dejme společně seniorům možnost stárnout aktivně za pomoci digitálních technologií a být v neustálém spojení s nejbližšími.

Možností, jak nám pomoci, je několik, stačí si vybrat. Jste dárce, sponzor, podporovatel nebo partner?

Dárce nebo sponzor

Staňte se dárcem nebo sponzorem spolku a jeho dlouhodobých projektů. Pomozte nám zlepšovat a zjednodušovat život seniorů v České republice. Přispějte způsobem, který vám nejvíc vyhovuje:

 • dlouhodobá finanční podpora (sponzoring),
 • pravidelný měsíční příspěvek (živnostníci a firmy),
 • jednorázový nebo pravidelný měsíční finanční dar.

Číslo účtu je 2801975683/2010. Děkujeme!
Pro váš sponzorský dar vám vystavíme potvrzení o přijetí daru, který můžete uplatnit pro odpočet daně. Sponzory prezentujeme na našich webových stránkách, sociálních sítích, v tiskové a výroční zprávě.

Partner

Měli byste zájem podpořit nás jinak než finančním příspěvkem?
Rádi využijeme:

 • slevy na vaše výrobky nebo služby pro seniory a dobrovolníky / digitální asistenty,
 • materiální dary a výhody pro seniory (např. prostory pro konzultace, cvičební a vzdělávací pomůcky, tablety, telefony, SIM karty),
 • dárkové předměty a benefity pro dobrovolníky / digitální asistenty (např. poukazy do posilovny a wellness, předplatné na různé internetové služby, poukazy do restaurací a kaváren, poukazy na nákup zboží a dárkové koše),
 • spolupráci v různých oblastech:
 • Podpořte své zaměstnance, aby se stali digitálními asistenty pro seniory nebo koordinátory dobrovolníků (digitálních asistentů) ve vašem regionu.
 • Podpořte vývoj a správu našich webových stránek.
 • Pomozte s fundraisingem, získáváním finančních i jiných darů pro projekt.

Pokud s tím budete souhlasit, rádi vám za vaše dary poděkujeme na našich webových stránkách, sociálních sítích,
v tiskové a výroční zprávě.

Podporovatel

Máte-li chuť se aktivně zapojit do dění spolku, kontaktujte nás na e-mailu info@moudrasit.cz.
Můžete se zapojit jako dobrovolník a přidat se do našeho týmu. Získáte možnost zapojit se do projektů a činností spolku nebo se účastnit některých akcí spolku.

 • Staňte se digitálním asistentem pro seniory.
 • Staňte se koordinátorem dobrovolníků (digitálních asistentů) ve Vašem regionu.
 • Pomozte s fundraisingem, získáváním finančních i jiných darů pro projekt.

Daňová uznatelnost darů

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?

Pokud je dárcem fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na ni ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?

Pokud je dárcem právnická osoba, platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého se mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2 000 Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Sčítají se všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv).