Nevíte si rady?  Volejte bezplatnou linku +420 800 220 044 (pondělí až pátek 8:0016:00)

Tým Moudré Sítě

Moudrá Síť staví na dlouholetých zkušenostech spolku Moudrá Sovička z.s. Tým Moudré Sovičky se věnuje vzdělávání seniorů už od roku 2015. Prostřednictvím svých školení, kurzů a konzultací již pomohl více než 15.000 seniorům. Své know-how předává dále v rámci Moudré Sítě.


IT řešení Moudré Sítě vzniklo ve spolupráci s týmem dobrovolníků z komunity Česko.Digital, která propojuje experty z nejrůznějších oborů. Do projektu se aktivně zapojili i sami senioři, kteří pomáhali s testováním aplikace. Na vývoji Moudré Sítě spolupracovali také studenti středních škol.

Přidejte se do našeho týmu!

Členové týmu

Tomáš Hubálek

Tomáš je předsedou a spoluzakladatelem Moudré Sítě i Moudré Sovičky. Aktivně se podílí na jednotlivých projektech, testování speciálních aplikací, vede týmy, komunikuje s partnery a řídí oba spolky. Tomáš má mnohaleté zkušenosti ve vzdělávání seniorů v oblasti digitálních technologií. Vystudoval technický obor geoinformatika a před založením spolků pracoval jako IT specialista a vedoucí IT oddělení ve společnosti OKsystem a.s.

Mirka Hubálková

Mirka je spoluzakladatelkou Moudré Sítě i Moudré Sovičky, podílí se na rozvoji spolků a vývoji speciálních aplikací pro seniory. Společně s Tomášem udávají směr, kterým se spolky ubírají. Dlouhodobě se věnuje grafice, tvorbě propagačních materiálů a korekturám textů. Vystudovala umělecko-technický obor zahradní a krajinná architektura a před založením spolků pracovala jako krajinný architekt v ČR i v zahraničí.

Lukáš Staněk

Lukáš vystudoval informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze, přes 5 let vedl svou vlastní firmu na správu nemovitostí, poté pracoval 5 let jako Tech Support Analyst v mezinárodní firmě. Poslední 2 roky pomáhal v neziskovém spolku Moudrá Sovička jako lektor seminářů pro seniory a nyní se chce plně věnovat novému projektu Moudrá Síť

Ivana Eliášová

Ivana pracuje pro neziskovou organizaci Moudrá Sovička jako koordinátorka a administrátorka kurzů pro seniory v oblasti digitálního gramotnosti, je též operátorkou bezplatné linky pro Moudrou Sovičku a Moudrou Síť. Vystudovala hudbu a psychologii na Pedagogické fakultě v Plzni. Několik let se věnovala učitelské profesi na základní, střední a vyšší odborné škole v oborech hudební výchova, psychologie a sociální práce. Pracovala též jako externí lektorka primární prevence na základních a středních školách.

Patrik Hradecký

Patrik pracoval 8 let jako vývojář a konstruktér ve společnosti zabývající se HiTech technologiemi. V současnosti se věnuje především práci s cloudovými nástroji pro správu dat, řízení projektů, komunikaci a marketingu. Spolupracuje s neziskovou organizací Moudrá Sovička nejen jako lektor seminářů a digitální asistent pro seniory se zájmem o moderní technologie, ale také vyvíjí a spravuje databázi a další nástroje pro chod organizace.

Pavla Brožová

Pavla vystudovala Střední odbornou školu gastronomie s maturitní zkouškou v oboru podnikání. Od roku 2021 pracuje pro neziskovou organizaci Moudrá Sovička a Moudrá síť jako koordinátor a administrátor kurzů pro seniory v oblasti  digitální gramotnosti. Také působí jako lektor na Univerzitě 3.věku v oblasti digitálních technologií.

.

Kristýna Herinková

Kristýna vystudovala obor praktické předměty a praktické vyučování. Už několik let vyučuje odborné předměty a informatiku na odborné škole, organizuje semináře pro studenty a připravuje žáky na soutěže. Dále působí jako lektor a koordinátor v Moudré Sovičce a lektor na Univerzitě 3. věku, kde vede semináře Jak na telefon/tablet, Jak na PC/notebooky. Nově je členem Výchovné a vzdělávací komise města Žatec.

Lilly Ahou Král

Lilly Ahou Král je absolventkou oboru masové komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského a oblasti profesionálního koučování od AXIA management academy. Je zakladatelkou PR a vzdělávací agentury Ahou Public Relations, specializující se na vzdělávání lékařských a nelékařských oborů s důrazem na spolupráci mezioborovou a meziresortní. Jako členka správní rady Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) se angažuje v dobrovolnické práci.

František Pomkla

František studuje Vysoké Učení Technické v Brně na Fakultě informačních technologií a má na starost vývoj webové aplikace.